डोजरमा अन्डरक्यारेज भनेको के हो?

2022-05-24

प्रश्न:डोजरमा अन्डरक्यारेज भनेको के हो?


A:डोजरको अन्डरक्यारेज चल्ने कम्पोनेन्टहरूको प्रणालीमा बनाइएको छ: रोलरहरू, आइडलरहरू, ट्र्याकहरू र अन्य भागहरू। धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने मेसिनले कसरी सञ्चालन हुन्छ अण्डरक्यारेजको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।