तपाईं ट्र्याक चेनमा पिच कसरी मापन गर्नुहुन्छ?

2022-05-24

प्रश्न:तपाईं ट्र्याक चेनमा पिच कसरी मापन गर्नुहुन्छ?


A:पिच मापन तपाईंको चेनको पिन पहिचान गरेर सुरु हुन्छ। पिच भनेको एउटा पिनको केन्द्रबाट अर्को पिनको बीचमा लाइनमा रहेको मापन हो। पिचले रोलर चेनको समग्र मूल्याङ्कन गरिएको वजन र बल निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।