उत्खनन अन्डरक्यारेज भनेको के हो?

2022-05-24

प्रश्न:उत्खनन अन्डरक्यारेज भनेको के हो?


A:कम्पोनेन्ट प्रकारहरू: लिङ्क एसेम्बलीहरू, ट्र्याक जुत्ताहरू, स्प्रोकेटहरू, ट्र्याक रोलरहरू, क्यारियर रोलरहरू, ट्र्याक इडलरहरू र ट्र्याकहरू र स्प्रोकेटहरूका लागि हार्डवेयर।