एक उत्खनन मा एक रोलर के हो?

2022-05-24

प्रश्न:एक उत्खनन मा एक रोलर के हो?


A:कम्प्याक्ट एक्काभेटरको अन्डरक्यारेजमा रोलर भनिने साना भागहरू समावेश हुन्छन्। रोलरहरू धातु पाङ्ग्राहरू हुन् जुन ट्र्याक फ्रेमको माथि र तल माउन्ट गरिएका छन्, जसले रबर ट्र्याकलाई स्प्रोकेट र अगाडिको आइडलरको बीचमा समर्थन र मार्गदर्शन गर्दछ।