तपाईं एक व्यापारिक कम्पनी वा एक निर्माता हो?

2022-05-24

Q: तपाईं एक व्यापारिक कम्पनी वा एक निर्माता हो?


A:हामी एक पेशेवर निर्माता हो, हामी उत्खनन भागहरु को प्रसिद्ध munufacturer मध्ये एक हो।