तपाईको MOQ के हो?

2022-05-24

प्रश्न: तपाईको MOQ के हो?


A: यो तपाईले के किन्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। हाम्रो न्यूनतम अर्डर एक 20'कन्टेनर हो र LCL कन्टेनर (एक कन्टेनर लोड भन्दा कम) स्वीकार्य हुन सक्छ।