के तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न मेलामा उपस्थित हुनुहुनेछ?

2022-05-24

प्रश्न:के तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न मेलामा उपस्थित हुनुहुनेछ?


A:हो, हामीले बाउमा साङ्घाई जस्ता मेलामा भाग लिएका छौं।