तपाईको उपकरणको लागि तपाईसँग कुन प्रमाणपत्र छ?

2022-05-24

प्रश्न:तपाईको उपकरणको लागि तपाईसँग कुन प्रमाणपत्र छ?

A:ISO9001; ISO4001